ÇEVREYE DUYARLILIK

   Gezginci Otomotiv, çevreye saygılı olmanın sosyal bir zorunluluk olduğuna inanmaktadır. Bu amaçla, çevreyi minimum derecede etkilemek için hedeflerini, faaliyetlerinin her adımını ve iş süreci geliştirme yöntemlerini çevre bilinciyle ele almakta ve uygulamaktadır.

   Çevre konusunda, atık miktarlarının azaltılması, doğal kaynak tasarrufu, buna bağlı olarak enerji tüketimlerinin, maliyetlerinin ve enerji tüketiminin en asgari düzeyde tutmak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

   Çevresel performansını sürekli geliştirirken, ana faaliyet alanı ile ilgili yasal ve diğer şartlara da uymayı taahhüt eden Gezginci Otomotiv, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürmektedir.